BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Zawieszany kultywator Cenius

Zestawienie

Jedna trzecia kosztów pracy w gospodarstwie rolnym powstaje podczas uprawy gleby. Rosnące ceny materiałów eksploatacyjnych i coraz niższe ceny produktów rolnych jeszcze bardziej zaostrzają sytuację. Konieczność redukcji  kosztów staje się coraz bardziej wyraźna – efektywna uprawa gleby zyskuje na atrakcyjności.

Gospodarstwa mniejsze i średnie poszukują do mechanizacji maszyn o możliwie uniwersalnym spektrum zastosowania. Rozwiązaniem są nowe kultywatory mulczujące Cenius o szerokości roboczej 3 m, 3,5 m, 4 m, zaczepiane kultywatory mulczujące Cenius 2-T o szerokości roboczej 4 m i Cenius TX o szerokości roboczej 4 m, 5 m, 6 m i 7 m., które można wykorzystać od płytkiej uprawy ściernisk aż do spulchniania na głębokość występowania struktury gruzełkowatej. Zróżnicowane warianty wyposażenia pozwalają na pracę  prawie w każdych warunkach. W połączeniu z aktywnym lub pasywnym agregatem uprawowo siewnym, AMAZONE poroponuje doskonałe rozwiązanie konserwacyjnej uprawy gleby.