BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Zawieszany kultywator ścierniskowy Cenius

Zestawienie

Anbau-Mulchgrubber Cenius

Jedna trzecia kosztów pracy w gospodarstwie rolnym powstaje podczas uprawy gleby. Rosnące ceny materiałów eksploatacyjnych i coraz niższe ceny produktów rolnych jeszcze bardziej zaostrzają sytuację. Konieczność redukcji  kosztów staje się coraz bardziej wyraźna – efektywna uprawa gleby zyskuje na atrakcyjności.

Gospodarstwa mniejsze i średnie poszukują do mechanizacji maszyn o możliwie uniwersalnym spektrum zastosowania. Rozwiązaniem jest tu nowy kultywator ścierniskowy Cenius, wykorzystywany od płytkiej uprawy ściernisk aż do spulchniania na głębokość występowania struktury gruzełkowatej. Zróżnicowane warianty wyposażenia pozwalają na pracę  prawie w każdych warunkach. W połączeniu z aktywnym lub pasywnym agregatem uprawowo siewnym, AMAZONE poroponuje doskonałe rozwiązanie konserwacyjnej uprawy gleby.