BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Goldmedaille 2007

Z okazji Agritechnica 2007, EDX 9000-T otrzymał załużony złoty medal.  Później przyszły kolejne wyróżnienia: "Maszyna roku 2008" (wydawnictwo dlv) "Innovation of the year 2008 for contractors", Srebrne kłosy na Agribex 2007, GRAND PRIX TECHAGRO na  TECHAGRO 2008 w Brünn.

Siewnik punktowy EDX

Akcesoria

Ślimak napełniający

EDX Befuellschnecke

Dzięki dużym otworom, zbiornik zaczepianego EDX 6000-TC oraz 9000-TC można bez problemów napełniać bezpośrednio z ładowacza czołowego. Na życzenie, można maszynę wyposażyć w ślimak napełniający. Nabudowane EDX 6000-2C ze zintegrowanym zbiornikiem nawozu, są seryjnie wyposażone w ślimak napełniający.

Spulchniacze śladów kół ciągnika

EDX traktorspurlockerer

Przy pracy na glebach ciężkich sensowne jest zastosowanie spulchniaczy śladów kół ciągnika, aby rozluźnić glebę mocno ubitą przez opony ciągnika. Sprężyste zęby spulchniaczy są wyposażone w sprężyny pociągowe. Przez wybór narzędzi od redlic skrzydełkowych po redlice dłutowe można elastycznie dostosować się do warunków.

Siewniki-spulchniacze śladów

Amazone Einzelkorn-Sämaschine EDX, Sämaschinen-Spurlockerer

Przy pracy na glebach wrażliwych na ugniatanie rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie opcjonalnych spulchniaczy śladów siewnika. Spulchniają one ugniecione koleiny za oponami siewnika. Pozycję spulchniaczy można ustawiać poziomo i pionowo. Zależnie od typu gleby można stosować różne narzędzia spulchniające. Zabezpieczenie przeciążeniowe dba o zachowanie siły zwalniania we wszystkich pozycjach.

Ogumienie bliźniacze

Amazone Einzelkorn-Sämaschine EDX, Zwillingsbereifung

Z nowym ogumieniem bliźniaczym przy odstępach rzędów 70 i 75 cm nie będzie przejazdów za oponami podwozia. Ogumienie bliźniacze zwłaszcza na ciężkich, mokrych glebach przeciwdziała ugniataniu gleby, którego następstwem jest opóźniony wzrost roślin.

Oświetlenie LED

Do lepszego oświetlenia ramy redlic dostępne jest wyposażenie specjalne z diodami LED na zbiorniku nawozu i LED dla każdej z redlic. Punkty podnoszenia i opuszczania można łatwo odszukać także nocą.

Hydraulika pokładowa

Dla EDX 6000-TC istnieje możliwość odłączenia napędu dmuchawy od zespołu sterowania w ciągniku i wykorzystanie do tego celu hydrauliki pokładowej napędzanej przez WOM. Jest to interesujące wtedy, gdy wydatek hydrauliki ciągnika jest zbyt mały, aby bezpiecznie zasilać maszynę.

Zdalne przestawianie przekładni Vario

Zdalne przestawianie przekładni Vario daje możliwość elektronicznej zmiany dawki nawozu w EDX 9000-TC z wykorzystaniem AMATRON 3, bez konieczności wychodzenia z kabiny ciągnika.

Technika ważenia przy EDX 6000-TC

System ważenia dla EDX 6000-TC służy do wskazań aktualnych ilości resztek nawozu w zbiorniku oraz do kontroli wielkości dawek rzeczywiście aplikowanych w polu. W celu uproszczenia dokumentacji oraz obliczeń ilości nawozu można w kabinie ciągnika zainstalować opcjonalną drukarkę.

Rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus dla siewnika punktowego EDX 6000-TC

Amazone Einzelkorn-Sämaschine EDX, Mikrogranulatstreuer Micro plus für Einzelkornsämaschine EDX 6000-TC

Dla EDX 6000-TC AMAZONE oferuje możliwość montażu do dwóch pneumatycznych rozsiewaczy mikrogranulatów. Tym samym, podczas jednego przejazdu można jednocześnie aplikować do dwóch różnych mikrogranulatów. Zaletą AMAZONE Micro plus jest to, że wszystkie rzędy są zasilane ze wspólnego zbiornika. Optymalizuje to czasy napełniania. Elektryczny napęd i prosta zmiana walca dozującego zapewnia wyraźny komfort przy ustawianiu żądanej dawki rozsiewu. Standardowy walec dozujący rozsiewacza mikrogranulatów Micro plus pokrywa zakres od 4 do 15 kg/ha. Poza tym, do zastosowań specjalnych oferowany jest opcjonalny walec dozujący pracujący w zakresie wielkości od 2 do 7 kg/ha.
Przy wersji z rozsiewaczem mikrogranulatów można wybrać punkt ich podawania „bezpośrednio w redlinę wysiewu“ albo „powyżej zamykającej się redliny wysiewu“. Gdy zamontowane są dwa rozsiewacze, to można korzystać z obu punktów podawania.
Do obsługi rozsiewaczy mikrogranulatów Micro plus jest do dyspozycji komputer pokładowy AMADRILL+ albo komfortowy terminal obsługowy AMATRON 3. Przez zintegrowaną obsługę z AMATRON 3 uzyskuje się redukcję kosztów przy zakupie terminali a w kabinie ciągnika jest zajmowane mniej miejsca.