BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Siewnik zawieszany D9

Szczegóły

System AMAZONE ‚‚Huckepack‘‘

D9 System Huckepack

System AMAZONE ‚‚Huckepack‘‘ umożliwia łączenie  D9 Super oraz D9 Special z bronami wirnikowymi AMAZONE KE i kultywatorami wirnikowymi AMAZONE KG oraz z wałami oferowanymi w programie AMAZONE.
W ten sposób można w trakcie jednego przejazdu roboczego załatwić prezygotowanie gleby do siewu i sam siew. Kilkoma ruchami można bez żadnych narzędzi odłączyć D9 do pracy solo. 
System AMAZONE „Huckepack“ pozwala przemieszczać siewnik do przodu przy transporcie i nawrotach, redukując przy tym niezbędną siłę udźwigu oraz zwiększając prześwit pod redlicami. 

Do dyspozycji są także części łączące pozwalające na sztywny montaż D9 na maszynie uprawowej.

Zbiorniki ziarna

Saatkasten

Duże zbiorniki ziarna zamykane są wodoszczelnie i bez dostępu kurzu składaną pokrywą z gumowymi uszczelkami. Pokrywę obsługuje się łatwo rurkowym uchwytem i sprężyną gazową. Różna wielkość zbiorników ziarna i nadstawek pozwala zmieniać pojemność zbiornika od 450 l do 1000 l przy szerokości roboczej 3 m. Duże stopnie i stabilna poręcz zapewniają bezpieczeństwo przy wchodzeniu na platformę załadowczą .

Dostępne opcjonalnie ściany podziałowe zapobiegają przesypywaniu się ziarna na stromych zboczach.

Najwyższa precyzja dozowania i prób kręconych

Vario-Einstellgetriebe

Z bezstopniowo ustawianą i płynnie pracującą przekładnią Vario bardzo precyzyjnie realizowane są dawki wysiewu od 400 kg do jedynie 1,5 kg na hektar. Jest rzeczą oczywistą, że precyzja dozowania obejmuje wszystkie rodzaje nasion takie, jak rzepak, trawy, zboża aż po groch i bobik. 

Płynnie i bezstopniowo pracująca przekładnia Vario nie wymaga konserwacji i jest prosta w obsłudze. Do siewu rzepaku, wałek mieszający wyłączany jest przez wyciągnięcie sprężystej zawleczki. Do siewu rzepaku, wałek mieszający wyłączany jest przez wyciągnięcie sprężystej zawleczki.

Dobrze dozowane ziarno ma wartość złota!

Dosiersystem Vario-Control

Nowy system dozowania został zoptymalizowany w zakresie właściwości transportowych i rozdziału podłużnego: Osiągnięte to zostało poprzez zastosowanie dużego kółka wysiewającego Control o średnicy 80 mm w połączeniu z nową pokrywą podstawy i obudową dozownika. Duża średnica krzywkowych kółek wysiewających sprawia, że wysiewany materiał dłużej pozostaje w dozowniku i traktowany jest bardzo łagdnie. Bardzo równy napęd zapewnia bezstopniowa przekładnia Vario. 

Połączenie kółek do nasion drobnych (pomarańczowych) i normalnych kółek wysiewających (zielonych) umożliwia siew w dawkach od 1,5 do 400 kg/ha bez zmiany kółek wysiewających. Do przestawienia wystarcza kilka prostych czynności. W systemie dozowania AMAZONE-kółka wysiewające napełniane są od góry, podobnie jak kółka komorowe. Nie występują tu odchylenia między próbą kręconą a dawką wysiewu powstające w wyniku różnego stopnia napełnienia kółek wysiewających.

Zmiana dawki wysiewu

Saatmengenfernverstellung

Wraz ze zmianą dawki wysiewu możliwe jest podczas jazdy dopasowanie do różnych warunków glebowych. Hydrauliczna zmiana dawki wysiewu połączona jest w jednym zaworze sterującym z hydrauliczną zmianą nacisku redlic i zagarniacza tak, że przy zwiększeniu nacisku redlic i zagarniacza np. w miejscach ilastych, może być zwiększana także dawka wysiewu. Ze sterowaną elektronicznie zmianą dawki wysiewu w połączeniu z AMADRILL+ albo AMATRON 3 można dokonywać zmian dawki w górę i w dół w dowolnie ustawionych krokach.

Siew mechanicznymi agregatami uprawowo siewnymi po orce i w mulcz

Aufbausämaschine AD

Do siewu na polach zaoranych, brony wirnikowe i zębate wały ugniatające w połączeniu z siewnikami mechanicznymi oraz redlicami WS stanowią znakomitą kombinację. Brona wirnikowa przygotowuje i równa glebę a zębaty wał ugniatający celowo ją zagęszcza. Dzięki temu, pole jest optymalnie przygotowane do pracy redlic WS. 
Do siewu w mulcz zalecany jest agregat złożony z kultywatora wirnikowego, klinowego wału pierścieniowego oraz siewnika z redlicami rolkowymi RoTeC-Control.  Kultywator wirnikowy rozluźnia także twardą, zbitą glebę zachowując przy tym głębokość roboczą, gdyż jego zęby ustawione są "agresywnie".  Równocześnie następuje też wymieszanie słomy z glebą. Dzięki dużym przestrzeniom między zębami, mieszanina słomy z glebą może bez problemów przemieszczać się także powyżej dźwigarów narzędzi roboczych. Podążająca z tyłu belka równająca usuwa nierówności gleby. 
Klinowy wał pierścieniowy pasmowo działa na glebę tak, że ugnieciona  jest w jednej trzeciej, dwie trzecie powierzchni pozostają luźne. Redlice RoTeC-Control precyzyjnie układają nasiona w ugniecionych pasmach.

System Roller Drill RDS – poprawia wschody i zwiększa plony

Amazone pneumatische Sämaschinen AD-P Special und AD-P Super, Roller Drill System

1. Kontrolowane zagęszczanie redlin wysiewu klinowym wałem pierścieniowym: Aby optymalnie zaopatrzyć nasiona w wodę, klinowe pierścienie pasmowo zagęszczają glebę wzdłuż redlin wysiewu.
2. Kontrolowane odkładanie nasion redlicami RoTeC-Control: Po gładkich śladach zagęszczonych pasm, redlice rolkowe RoTeC-Control poruszają się wyjątkowo spokojnie, tworzą dokładne redliny i odkładają nasiona w ugniecione dna redlin.
3. Kontrolowane przykrywanie nasion zagarniaczem: Zagarniacz przykrywa nasiona luźną glebą  z ustawioną intensywnością. Zagarniacz rolkowy dodatkowo dociska glebę nad nasionami.

Precyzyjne odkładanie nasion także na glebach kamienistych

Roller Drill System weicht Steinen aus

Po najechaniu na kamień, redlica RoTeC-Control podnoszona jest tylko raz. Przy redlicy zawieszonej równoległobocznie, z nieruchomą rolką, podnoszenie  jest dwukrotne.

Klinowy wał pierścieniowy: celowe zagęszczanie...

Keilringwalze

Najważniejszym zadaniem wału jest zagęszczenie gleby. Klinowy wał pierścieniowy tworzy zagęszczone pasma gleby, w których odkładane są nasiona. Podążający z tyłu zagarniacz przykrywa nasiona luźną glebą z nieugniecionych stref. 
Przez pasmowe zagęszczenie, rośliny otrzymują zawsze glebę w takim stanie, który odpowiada aktualnym warunkom pogodowym i tworzy najlepsze warunki do szybkich i równych wschodów. Klinowy wał pierścieniowy stanowi tym samym zabezpieczenie zachowania terminów uprawowych. 

Klinowy pierścień pozostawia za sobą jednolicie ugniecione pasma bez brył. Największą zaletą w porównaniu do wałów o innym profilu jest bardzo spokojny bieg redlic wysiewających.

Przykrycie nasion redlicami RoTeC pControl

Rotec-Control-Schar

Redlice RoTeC-Control pracują tak dobrze, jakby się nie zużywały. Nie zapychają się także przy dużych ilościach słomy i resztek roślinnych. Ukształtowanie redlin wysiewu i optymalne wprowadzenie nasion do gleby odbywa się z jednej strony przez tarczę wysiewającą a z drugiej, przez formierz redliny.  Elastyczna, plastikowa tarcza zapobiega przyklejaniu się gleby do tarczy wysiewającej, tworzy redlinę dla nasion i dokładnie utrzymuje  ustawioną głębokość siewu.

RoTeC: Sprawdzona ponad 300.000-krotnie!

Rotec-Control-Schare

Wyjątkowo równe i dokładnie kontrolowane zachowanie głębokości prowadzenia redlic RoTeC-Control osiągnięto za pomocą plastikowej tarczy Control 10 mit o powierzchni przylegania szerokiej na 10 mm, albo przez plastikową tarczę Control 25 o szerokości przylegania 25 mm. Ze względu na to, że plastikowa tarcza umieszczona jest bezpośrednio z boku redlicy, taka zasada sprawdza się dokładniej, niż systemy redlic ze stałą rolką prowadzenia głębokościowego. Plastikowa tarcza lub rolka pozwala szybko i dokładnie ustawić podstawową głębokość siewu przez nacisk redlic. Jeśli to konieczne, dokładne ustawienie redlic można bez żadnych narzędzi wykonać w 3 stopniowym segmencie przestawiania. 
Redlice RoTeC-Control pracują z naciskiem do 35 kg. Rzeczywisty, skuteczny nacisk redlic jest w AMAZONE porównywalnie wyższy, ponieważ nie rozkłada się na plastikową tarczę i redlicę a działa wyłącznie na redlicę. Przy siewie rzepaku lub roślin jarych w czasie suszy, można bez żadnych problemów pracować z niższym naciskiem redlic. Zależnie od typu maszyny są rozstawy rzędów od 12,5 cm do 16,6 cm.

Jakość i niezawodność

Amazone pneumatische Sämaschinen AD-P Special und AD-P Super, Rotec-Control

• Tarcze wysiewające z utwardzanej stali narzędziowej
• Mały kąt natarcia i niewielki ruch gleby
• Odporną na ścieranie, plastikową tarczę ograniczającą głębokość i czyszczącą 
Duży odstęp między przednim a tylnym szeregiem redlic zapewnia siew bez zatorów także przy dużej ilości słomy. Tylko jedna tarcza tnąca na redlicę AMAZONE przy rozstawie rzędów 12,5 cm i siewie w mulcz, zapewnia wysokie tempo pracy oraz swobodny przepływ materiału w przestrzeniach między redlicami.

Redlica WS

WS-Schar

Redlica WS jest doskonała do siewu w orkę lub przy małej ilości słomy, np. po rzepaku lub burakach. Materiał na czubek redlicy, to znaczy hartowane żeliwo, jest niezwykle wytrzymały. W dużych gospodarstwach o agresywnych glebach, szybka wymiana czubków redlic możliwa jest po zluzowaniu tylko jednej śruby. 3-rzędowe ustawienie i duży rozstaw redlic skutecznie zabezpieczają przed tworzeniem się zatorów. Lejek prowadzący w redlicy kieruje nasiona bezpośrednio za czubek redlicy. Wspornik redlicy zapobiega zapychaniu wylotu redlicy przy opuszczaniu maszyny na glebę. Zależnie od typu maszyny mamy rzędy rozstawione od 12 do 16,6 cm (patrz dane techniczne).

Szablaste czubki redlic

Säbelscharspitze

Dla bardzo płytkiego siewu, na lekkich glebach lub przy siewie w mulcz przy średniej ilości słomy stosuje się redlice szablaste. Niewielkim wysiłkiem można je wymienić na czubki  redlic WS.

Przestawianie nacisku redlic

Nacisk redlic i zagarniacza zmieniany jest zawsze centralnie, mechanicznie lub hydraulicznie.

Zagarniacz z ciągniętymi zębami – mocny i niedrogi

Schleppzinkenstriegel

Przy redlicach WS stosuje się przeważnie zwykły zagarniacz ze sprężystymi zębami. Na polach bez słomy lub z małą ilością słomy jest to bardzo korzystne cenowo rozwiązanie. Zamocowanie zagarniacza posiada zintegrowane zabezpieczenie cofania zapobiegające uszkodzeniu zagarniacza podczas niezamierzonego przetoczenia maszyny do tyłu.

Przykrywanie nasion zagarniaczem

Amazone Sämaschine AD-P, Exaktstriegel

Zagarniacz do przykrywania otwartych redlin wysiewu oraz równania pola, pracuje bez zapychania się nawet przy dużych ilościach słomy. Oddzielne, ułożyskowane obrotowo elementy zagarniacza dopasowują go do nierówności podłoża i równomiernie przykrywają nasiona tak przy dużej ilości słomy jak też przy jej braku. 
Zmiana głębokości jest ustawiana mechanicznie dwoma pokrętłami. Przy hydraulicznej zmianie nacisku zagarniacza (opcjonalnej), sworzniami ustala się jedynie wartości maksymalne i minimalne. Dzięki temu, jednym zaworem sterującym można podczas jazdy szybko dopasować nacisk zagarniacza i redlic do zmieniających się warunków siewu. W połączeniu z redlicą ToTeC pro można stosować zagarniacz S o grubości 15 mm. Jest odporny na ścieranie i zapewnia dobre przykrycie materiału siewnego nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Dodatkowy nacisk rolek zagarniacza

Amazone Sämaschine AD-P, Rollenstriegel

Zagarniacz rolkowy dodatkowo zagęszcza glebę nad redlinami wysiewu tworząc optymalne warunki kiełkowania. Zalecany jest szczególnie na glebach średnich, suchych przy siewie rzepaku lub roślin jarych. Tworzy się falisty profil powierzchni gleby eliminujący jej erozję. Wyjątkową zaletą jest zmiana nacisku zagarniacza niezależnie od redlic wysiewających. Nacisk rolek zagarniacza można ustawiać w zakresie ± 100 mm oddzielnie od nacisku redlic. Zagarniacz rolkowy może podążać za konturami gleby.

Zmiana nacisku redlic

Amazone Sämaschinen D9 und AD: Striegeldruckverstellung

Zestaw pokręteł daje możliwość centralnego, bezstopniowego ustawiania zagarniacza sprężynowego. Centralne ustawianie zagarniacza rolkowego odbywa się przez zespół z przestawianiem zagarniacza z zabezpieczeniem przeciążeniowym. W ten sposób można bardzo elastycznie zmieniać intensywność nacisku zagarniacza rolkowego lub całkowicie wyłączyć rolki dociskające. Roli dociskające można całkowicie podnieść na przykład przy siewach późną jesienią, na bardzo mokrych glebach. Zagarniacz można dokładnie ustawić w zespole otworów.

Znaczniki śladów dla D9

Spuranreißer für D9

Znaczniki śladów D9 Special są podnoszone, wzgl. opuszczane przez hydraulicznie uruchamiane automaty przełączające. Obsługa odbywa się przez zawór sterujący o działaniu jednostronnym, co pozwala na funkcjonowanie włączania ścieżek technologicznych przy kolejnych przełączeniach licznika. 
Siłowniki hydrauliczne przestawiają znaczniki śladów D9 Super z pozycji roboczej do pionowej pozycji spoczynkowej. Dzięki temu można siać na krawędziach pola lub swobodnie przejeżdżać obok przeszkód. Przy przełączaniu znaczników śladów licznik ścieżek technologicznych przełącza się  tak, aby zachować odpowiedni rytm zakładania ścieżek. Znaczniki śladów w D9 Super są zabezpieczone sworzniami ścinalnymi przed przeciążeniem.

D9 60 Super, 6 m szerokości roboczej

D9 60 Super, 6 m Arbeitsbreite

D9 60 Super o szerokości roboczej 6 m składa się z dwóch siewników o szerokości 3 m, zamocowanych w ramie łączącej z dużymi, gumowymi  kołami. Powstaje wielkopowierzchniowy siewnik za korzystną cenę. Na glebach lekkich o słabej nośności można zamiast dwóch dużych, gumowych kół zamontować ogółem cztery koła. Kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę maszyny zawieszanej na TUZ w trybie solo z ciągnikiem o klasie mocy 130 kW (180 KM).

Doskonałe maszyny do pracy na dużych polach

D9 12000-2T Super, 12 m Arbeitsbreite,

D9 12000-2T jest agregatem zaczepianym złożonym z trzech siewników D9 4000 Super, o całkowitej szerokości roboczej 12 m.  Każdy z siewników porusza się na własnym podwoziu i może się elastycznie dopasować do ekstremalnych nierówności podłoża. 
Rama łącząca dołączana jest do ciągnika o klasie mocy 180 kW (240 KM). D9 9000-2T o szerokości roboczej 9 m złożony jest z trzech D9 3000 Super. Do transportu i nawrotów na krawędziach pola, siewniki podnoszone są systemem „Huckepack“. Bardzo stabilne znaczniki śladów wykonują ślad dla środka ciągnika a przy przełączaniu są składane do pozycji pionowej. Siewnik środkowy wyposażono we włączanie ścieżek technologicznych zakładanych co 12 m, 24 m lub 36 m. Do transportu, boczne siewniki są składane. W stanie złożonym, szerokość transportowa wynosi ok. 6 metrów. 
Trzy D9 Super można wykorzystywać również oddzielnie. Ramy łączące KR 12002 oraz KR 9002 oferują różnorodne możliwości zastosowania i właśnie dlatego są wyjątkowo ekonomiczne. Alternatywnie można ramę łączącą stosować do siewników D9, siewników punktowych ED albo do skróconych bron talerzowych Catros.