BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

ZA-TS mit Argus Twin

Zestawienie

ZA-TS Argus Twin

System Argus Twin to nowość z wieloma ulepszeniami komfortu obsługi i jakości pracy.
System Argus Twin do ustalania strefy rozsiewu bazuje na kontroli rozdziału poprzecznego opartej o technikę radaru, która jest całkowicie niezależna od kurzu oraz zanieczyszczeń i daje znakomite wyniki w praktyce.  Za pomocą czujników radarowych Argus Twin nadzoruje obszary pracy po obu stronach rozsiewacza i w razie konieczności koryguje rozsiew niezależnie dla strony lewej i prawej z wykorzystaniem systemu prowadzenia.