BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Mechaniczny zestaw uprawowo siewny Cataya

Zestawienie

Mechaniczny, nabudowany siewnik Cataya w połączeniu z broną wirnikową KE lub kultywatorami wirnikowymi KX albo KG oferuje profesjonalnym gospodarstwom rolnym idealną maszynę do siewu po orce i w mulcz. Cataya jest dostępny w wariancie wyposażenia Special i Super o szerokości roboczej  3 m. Cataya Special ma zbiornik mieszczący 650 l ziarna, który można poprzez nadstawki powiększyć do 850 l. Cataya Super ma zbiornik mieszczący 830 l ziarna powiększany nadstawkami do1.270 l.

DLG-Sprawozdanie z badań 6794


Mechaniczny siewnik Cataya 3000 Super: Jakość pracy, zastosowanie. obsługa i konserwacja, bezpieczeństwo pracy.