BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Nowy siewnik AD-P 01 Special z QuickLink

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Firma Amazone oferuje teraz nowy, nabudowany siewnik pneumatyczny AD-P 01 Special o szerokości roboczej 3 m do kombinacji z nową broną wirnikową KE 01 oraz z nowym kultywatorem wirnikowym KG/KX 01. Podobnie  jak przy nabudowanych siewnikach Cataya i Centaya tak i AD-P 01 Special jest łączony z maszyną do uprawy gleby przez złącze QuickLink.

Wyposażenie AD-P 01 Special obejmuje do wyboru  zbiornik ziarna mieszczący 850 l albo 1.250 l, gdzie oba rodzaje zbiorników można powiększyć nadstawkami o 250 l. Jako systemy redlic są do dyspozycji albo redlice ciągnięte WS- albo redlice RoTeC-Control z rozstawem rzędów 12,5 cm lub 15 cm. Do optymalnego przykrywania zagonów można zastosować  albo zwykły zagarniacz albo zagarniacz rolkowy.

Wydajna dmuchawa oraz elektryczny napęd dozownika w siewniku zapewniają niezawodne dawkowanie materiału siewnego. Nacisk redlic można ustawiać  mechanicznie z pomocą uniwersalnych narzędzi pokładowych lub hydraulicznie z kabiny ciągnika. Sterowanie maszyny odbywa się do wyboru albo przez komputer obsługowy AMADRILL+ albo przez terminal ISOBUS.

Nowa, segmentowa głowica rozdzielająca AD-P 01 Special oferuje zależnie od rozstawu rzędów  możliwość  włączania, 2 x 5 wzgl. 2 x 6 segmentów ścieżek technologicznych. Włączanie ścieżek technologicznych następuje bezpośrednio na segmentowej głowicy rozdzielającej  i można je bardzo łatwo dostosować  do rozstawu śladów oraz szerokości opon. Przy włączeniu zakładania ścieżek technologicznych elektryczny układ dozowania redukuje dawkę wysiewu w zależności od liczby wyłączonych rzędów.

Jako wyposażenie specjalne dla segmentowej głowicy rozdzielającej  do dyspozycji jest elektryczne wyłączanie połowy szerokości, co pozwala na zakładanie asymetrycznych systemów ścieżek technologicznych z połową szerokości siewnika na krawędziach, ukośnych nawrotach oraz klinach pola.

Maszyny uprawowe o wysokim komforcie
Do ważniejszych zalet nowej brony wirnikowej KE 01 oraz nowego kultywatora wirnikowego KX/KG 01 należą, obok komfortowego ustawiania tych maszyn z pomocą uniwersalnych narzędzi pokładowych, przede wszystkim równoległoboczne prowadzenie maszyny przez wał uprawowy. Na nadążnym wale uprawowym zamontowana jest belka równająca. Dzięki połączeniu QuickLink każdą z wymienionych maszyn uprawowych można w kilka minut odłączyć od nabudowanego siewnika, i wykorzystać ją do pracy solo.

Do zagęszczania gleby AD-P 01 Special można wyposażyć w zębaty wał ugniatający PW 600, klinowy wał pierścieniowy KW 580, klinowy wał pierścieniowy z oponami o profilu Matrix KWM 600 albo wał z pierścieniami trapezowymi TRW 500 oraz TRW 600. Dzięki temu mamy do dyspozycji wały odpowiednie dla każdego rodzaju gleby.