BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Technika ochrony roślin

Zawieszany opryskiwacz polowy UF 02

Amazone Anbaufeldspritze UF 2002

Wielkość zbiornika 2.000 litrów. Szerokość belki polowej od 15 do 30 metrów.

Opryskiwacz zawieszany UF

Anbaufeldspritze UF

Zbiorniki  wielkości od  900 do 1.800 litrów. Szerokości belek polowych od 12 do 30 metrów.

System zbiornika czołowego dla opryskiwaczy zawieszanych UF

Fronttank-System für Anbaufeldspritzen UF

W połączeniu ze zbiornikiem czołowym FT 1001 pojemność opryskiwaczy zawieszanych UF zwiększa się o 1.000 litrów i wynosi 2.800 litrów.

Opryskiwacz zaczepiany UG

Anhängefeldspritze UG Nova

Duże pojemności, od 2400 do 300 litrów. Szerokości robocze belek polowych od 15 do 28 metrów.

Zaczepiany opryskiwacz polowy UX 01

Amazone Anhängefeldspritze UX 01

 Zbiorniki o wielkości od 4.200 do 6.200 litrów. Belka polowa o szerokości od 21 do 40 metrów.

Opryskiwacz zaczepiany UX

Anhängefeldspritze UX

Zbiorniki o pojemności 3200 do 6.200 litrów. Szerokości robocze belek polowych od 15 do 40 metrów.

Zaczepiany opryskiwacz polowy UX 11200

UX 11200

W zakresie bardzo wysokich wymagań dotyczących wydajności powierzchniowych, firma AMAZONE oferuje teraz wyposażony w oś tandemową opryskiwacz UX 11200 ze zbiornikiem o pojemności 11.200 litrów.

Samojezdny opryskiwacz polowyPantera 4502

Pantera 4502

Zbiornik o pojemności 4.500 litrów. Szerokość robocza belki polowej od 21 do 40 metrów.

GPS-Switch - automatyczne włączanie sekcji szerokości

GPS-Switch

GPS-Switch w połączeniu z odbiornikiem GPS umożliwia przełączenia dokładnie w określonych pozycjach (włączanie, wyłączanie, włączanie sekcji szerokości) dla opryskiwaczy polowych, rozsiewaczy nawozów i siewników pneumatycznych.

20 lat belki polowej Super-S

20 Jahre Super-S-Gestänge

Rozwój maszyn do ochrony roślin w firmie AMAZONE i duży wywiad z wynalazcą.