BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Siewniki do siewu punktowego

Siewnik punktowy ED

Amazone Einzelkornsämaschine ED 03

Sztywne lub składane siewniki punktowe o szerokości roboczej od 3 do 6 metrów.

Siewnik punktowy EDX

Einzelkornsämaschine EDX

Wraz z siewnikami punktowymi EDX, firma AMAZONE oddaje do dyspozycji technologię, z którą można uzyskiwać prędkości robocze rzędu 15 km/h.