BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Elektronika

Elektronika rozwinęła się do jednej z ważniejszych części składowych inteligentnej uprawy roślin, dając do dyspozycji praktyce rolniczej wielką ilość nowych technologii. W ten sposób technologia czujników, sterowania i regulacji pozwala w odczuwalny sposób oszczędzać środki produkcji, prowadzi do lepszego wykorzystania potencjału wydajnościowego przy jednoczesnej ochronie środowiska. W ten sposób daje się coraz bardziej zautomatyzować zbiór parametrów specyficznych dla poszczególnych pól (np. wartości dotyczących zarówno gleb jak i zbiorów) oraz danych roboczych z ich wykorzystaniem.

IT-Farming z Amazone w skrócie

IT-Farming von AMAZONE im Überblick

W zakresie elektroniki Amazone skoncentrowała swoją aktywność pod pojęciem IT-Farming. W jej centralnym punkcie znajduje się obecnie  terminal ISOBUS Amapad będący uniwersalną platformą dla wszystkich siewników, opryskiwaczy oraz rozsiewaczy nawozów Amazone. Poprzez zdefiniowane i jasne interfejsy, Amatron 3 znajduje się równocześnie w samym centrum sieci roboczej wymieniającej dane z różnymi innymi technologiami IT-Farming.

Terminale specyficzne dla maszyn

Die maschinenspezifischen Terminals

Jako podstawowe wyposażenie maszyn, firma Amazone oferuje swoim klientom terminale specyficzne dla konkretnych maszyn. Są one dostosowane do funkcji maszyny i odpowiednio korzystniejsze cenowo. Do zasadniczych zastosowań należy zdalne przestawianie  określonych funkcji oraz wskazania różnych, istotnych parametrów.

Terminale AmaTron 4

AmaTron 4 teaser1.jpg

Nowy AmaTron 4, z dużym, 8-calowym kolorowym ekranem wielodotykowym, to terminal ISOBUS od firmy AMAZONE, dzięki któremu komfortowa praca staje się czymś oczywistym.

Amatron+ - jeden do wszystkiego

Der Amatron 3 - Einer für alles


AMATRON 3 jest uniwersalnym terminalem obsługowym AMAZONE dla siewników, opryskiwaczy i rozsiewaczy nawozów, umożliwiającym optymalne sterowanie wielkością dawek i pełen nadzór. Pełna kompatybilność z AMATRON+ oraz z ISOBUS tworzy pomost między światem NON-ISOBUS a ISOBUS.

Terminal AMAPAD

Terminal AMAPAD

W innowacyjnym terminalu obsługowym AMAPAD firma Amazone oferuje kompletne i przemyślane rozwiązanie dla aplikacji korzystających z GSP, jak automatyczne włączanie sekcji szerokości bazujące na GPS, systemy kierowania oraz aplikacje Precision-Farming.

GPS-Switch - automatyczne włączanie sekcji szerokości

GPS-Switch

GPS-Switch w połączeniu z odbiornikiem GPS umożliwia przełączenia dokładnie w określonych pozycjach (włączanie, wyłączanie, włączanie sekcji szerokości) dla opryskiwaczy polowych, rozsiewaczy nawozów i siewników pneumatycznych.

GPS-Track dla AMATRON 3

GPS-Track

GPS-Track jest systemem wspomagania jazdy równoległej znakomicie ułatwiającym orientację w polu. Dysponuje różnymi trybami śladów jak na przykład linia A-B i jazda po konturach pola oraz funkcją przeszkód. Ślady przejazdów są jednoznacznie numerowane. Odchylenie od idealnego toru jazdy pokazywane jest graficznie na wyświetlaczu, jasne polecenia kierowania utrzymują zestaw na właściwym śladzie. Pokazywany jest również odstęp do następnej ścieżki technologicznej - do idealnej orientacji. Funkcja GPS-Track działa oczywiście w trybie "stand-alone", czyli również bez dołączonej maszyny.

Mapy GPS dla AMATRON 3

GPS-Maps für AMATRON 3

Obok zarządzania danymi zgodnie ze standardem ISO-XML, system obróbki zleceń w terminalu jest w stanie opracowywać również karty aplikacji. Tym samym, zależnie od celu pracy oraz terminala powstają liczne możliwości aplikacji oparte o specyfikę poszczególnych fragmentów pola – według mapy lub czujnika. O tym,  który system jest najlepszy do spełnienia konkretnych oczekiwać w istniejących warunkach, decyduje zawsze użytkownik.