BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Nowa skala i większa precyzja

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Dnia 19.01.2010 Amazonen-Werke w Hasbergen-Gaste oddała do użytku swoją nową halę do testowania rozsiewaczy nawozów. Wraz z tą halą, Ama-zone dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą do testowania rozsiewaczy nawozów oraz efektów ich pracy. 

„Pracujemy teraz z najbardziej wydajną techologią badawczą, niespotykaną w żadnym innym miejscu na świecie. Jesteśmy dumni z tego, że jako lider rynku rozsiewaczy nawozów możemy oddać naszym klientom do dyspozycji tak precyzyjną technikę badania zarówno maszyn jak też rozdziału składników odżywczych zawartych w nawozach“, podkreślili szefowie Amazone, Christian Dreyer i dr Justus Dreyer podczas uroczystości otwarcia. Wprawdzie dotychczasowa hala już od roku 1983 spełniała wszystkie wymagania w zakresie dokładności badań, to dla maszyn o coraz większych szerokościach roboczych okazała się zbyt mała a testowanie maksymalnie 12 rozsiewaczy dziennie, to stanowczo niewystarczający wynik.

Skonstruowane w trakcie budowy hali całkowicie nowe urządzenia badawcze obejmujące wszystkie technologie pomiarów i oceny pozwalają na dokonanie znaczących ulepszeń. Można tu teraz badać rozsiewacze nawozów o szerokości roboczej do 72 m, jeszcze szybciej testować nowe rodzaje nawozów pod względem właściwości rozsiewowych i możliwie najkrótszym czasie aktualizować zalecenia dotyczące nastaw rozsiewaczy nawozów Amazone. Liczba możliwych do wykonania testów wzrosła do 100 dziennie.. 

„Naturalnie nowa hala niesie z sobą dodatkowe korzyści w zakresie badań, rozwoju oraz oceny serii maszyn - także w konkurencji z innymi producentami. Poza tym możemy naszym klientom zaoferować jeszcze szybszy i bardziej precyzyjny serwis nawozowy“, powiedział Tim Randy Sia, menadżer produktów techniki nawożenia. 

Serwis nawozowy za pomocą internetu pozwala rolnikom i przedsiębiorcom świadczącym usługi rolnicze sprawdzić i ustawić swoje rozsiewacze stosownie do rodzaju nawozów czy innych, aktualnie rozsiewanych substancji. Pewne jest wtedy, że podczas rozsiewu spełnione będą nie tylko wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska ale nawozy zostaną dostarczone roślinom z absolutną precyzją. 

84 komór ważenia online i do 20 pomiarów na sekundę 
Gdy wejdzie się do nowej hali, jako pierwsza rzuca się w oczy napędzana hydraulicznie i wyposażona w komory wagowe obrotowa, podnoszona platforma. Można na niej zamontować jednocześnie dwa rozsiewacze nawozów. Wzdłuż centralnej osi podłużnej rozpoczynającej się na platformie znajduje się belka pomiarowa o długości 42 m, zawierająca 84 lejki wychwytujące o rozmiarach 50 na 50 cm. Każdy z tych lejków ma własny pojemnik pomiarowy, zamontowany na komorze ważenia online. 

Gdy prowadzi się test rozsiewu, zamontowane na platformie rozsiewacze obracają się ze zdefiniowaną prędkością wokół osi pionowej i rozsiewają ustawioną dawkę nawozu. Równolegle do tego, 84 komory ważenia online ważą wychwycony nawóz z częstotliwością pomiarów 20 na sekundę. W ten sposób, podczas jednego testu uzyskuje się dziesiątki tysięcy wymolów z dokładnością do 0,01, które są przeliczane poprzez komputerowy program symulacyjny na rzeczywisty obraz rozsiewu. 

Za pomocą nowej technologii ważenia online możliwe jest teraz sprawdzenie nie tylko rozdziału poprzecznego ale także analiza przestrzennego rozkładu nawozu. Ma to ogromne zalety podczas budowy nowych roizsiewaczy oraz przy technologiach takich, jak np. automatyczne włączanie sekcji szerokości (GPS-Switch). Obok szybkich i dokładnych wyników dokonano tu jeszcze kilku ulepszeń. Ze względu na to, że na ramie platformy można jednocześnie zamontować dwa rozsiewacze nawozów, skrócono czas przezbrajania systemu: Podczas oceny 1 rozsiewacza można wykonywać próbę 2 rozsiewacza.. 

Serwis nawozowy Amazone jest teraz wydajniejszy 
W pracy rozsiewaczy nawozów Amazone decydujące jest to, że serwis nawozowy Amazone pozwalający na ekonomiczne i chroniące środowisko wykorzystanie nawozu jest teraz ow iele wydajniejszy. Już od 25 lat badane są tutaj różnego rodzaju nawozy z kraju i zagranicy a wartości nastaw ustalone w hali badawczej oraz laboratorium zgromadzone zostały w banku danych. 

Zbiera się informacje dotyczące nie tylko obrazu rozsiewu, ale także te, które mają znaczenie dla jego rozdziału poprzecznego, to jest średnica granulek, masa oraz inne cechy. Do dyspozycji jest wtedy duża ilość danych, pozwalająca na podanie klientom Amazone dokładnych zaleceń dotyczących nastaw rozsiewaczy dla znanych nawozów, względnie informowania i doradzania klientom, gdy idzie o nowe produkty przemysłu nawozowego.

Serwis nawozowy Amazone udziela informacji dotyczących nastaw oraz kompetentnie doradza przy krytycznych rodzajach nawozów przez internet, e-mail, fax i telefon. W ten sposób każdy klient może  pod adresem www.amazone.de  bezpłatnie uzyskiwać wartości nastaw dla swojego rozsiewacza nawozów Amazone.