BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Kultywator zaczepiany Cenius-2TX

Zestawienie

4-belkowy kultywator zaczepiany Cenius-2TX o szerokości roboczej 4 m do 8 m może być używany zarówno do płytkiej uprawy ścierniska jak również do głębokiego spulchniania gleby. Dzięki urozmaiconemu programowi redlic i wałów maszynę można dopasować niemalże do wszystkich warunków glebowych. Zintegrowane środkowe podwozie zapewnia maszynie nie tylko dużą zwrotność na drodze, ale także umożliwia w razie potrzeby pracę bez wału uprawowego.