BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

IT-Farming z Amazone w skrócie

IT-Farming von Amazone im Überblick

W zakresie elektroniki Amazone skoncentrowała swoją aktywność pod pojęciem IT-Farming. W jej centralnym punkcie znajduje się obecnie terminal obsługowy ISOBUS Amapad będący uniwersalną platformą dla wszystkich siewników, opryskiwaczy oraz rozsiewaczy nawozów Amazone. Poprzez zdefiniowane i jasne interfejsy, Amatron+ znajduje się równocześnie w samym centrum sieci roboczej wymieniającej dane z różnymi innymi technologiami IT-Farming.

W ten sposób, wygodnie i bezpiecznie, możliwa jest współpraca z czujnikami, np. systemem czujników N, służąca nawożeniu specyficznemu dla poszczególnych fragmentów pola jak również aplikacji środków ochrony roślin oraz prowadzenie w domowym komputerze systemu dokumentacji i oceny. Decyzja, który z systemów będzie najbardziej odpowiadał oczekiwaniom jest elastyczna i możliwa do podjęcia przez producenta.

Elektronika rozwinęła się do jednej z ważniejszych części składowych inteligentnej uprawy roślin, dając do dyspozycji praktyce rolniczej wielką ilość nowych technologii. Obok możliwości sterowania i regulacji maszyn, należy w szczególności podkreślić zarządzanie danymi. W ten sposób daje się coraz bardziej zautomatyzować zbiór parametrów specyficznych dla poszczególnych pól (np. wartości dotyczących zarówno gleb jak i zbiorów) oraz danych roboczych z ich wykorzystaniem. Inteligentne technologie czujników, sterowania i regulacji pozwalają na znaczące oszczędności środków produkcji a także prowadzą do stworzenia większego potencjału wydajności przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Powyższa ilustracja pokazuje różne zastosowania  w zakresie IT Farming i można ją przekopiować jako dokument pdf (opis elementów w języku niemieckim).