BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Partnerzy do rozmów

Dane kontaktowe:

Mail.: personal.gaste@amazone.de

Państwa partnerami do rozmów są:

W Gaste

Tel.+49 (0) 5405 501-00

René Hüggelmeier (Kierownik działu kadr)
Claudia Hölscher (Referentka działu kadr)
Ann-Kathrin Greve (Referentka działu kadr)

W Hude:

Horst Tschörtner (Przewodniczący zarządu)

Tel. +49 (0) 4408 927-0

W Lipsku:

Dorit Gase (Kierowniczka zarządu)

Tel. +49 (0) 341 4274-600

W Leeden:       

Frank Hülsmann (Przewodniczący zarządu)

Tel. +49 (0) 5481 90341-0