BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Trwałość

Koncepcja EnviroSafe

nachhaltig wirtschaften

Aby zachować dla przyszłych pokoleń  naturalną produktywność gleby, powietrza i wody nasi klienci z zakresu techniki komunalnej i rolniczej chcą gospodarować nie tylko wydajnie ale także długoterminowo. Jako producent maszyn rolniczych jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie sprzętu do "inteligentnej uprawy roślin".

Umiejętne rozsiewanie nawozu

Gewissenhaft Dünger streuen

Indywidualne właściwości rozsiewowe nawozu mają duży wpływ na jego rozdział poprzeczny i dawki rozsiewu. Dla nawozów dostępnych w handlu AMAZONE ustala dane dotyczące nastaw różnych rozsiewaczy nawozów korzystając z hali badawczej AMAZONE. Takie dane można uzyskać również przez internet w banku danych AMAZONE dotyczącym nawozów.

Przede wszystkim dla nawozów, których pochodzenie i właściwości są nieznane, istnieje "Serwis nawozowy AMAZONE". ten "Serwis nawozowy AMAZONE" ustala indywidualne właściwości rozsiewowe każdego nawozu w oparciu o ważącą 3 kg próbkę nawozu i podaje zalecenia dotyczące nastaw dla żądanej przez rolnika szerokości roboczej.

Więcej możliwości daje "rzenośne stanowisko pomiarowe". Z jego pomocą można skontrolować poprzeczny rozdział nawozu bezpośrednio na polu. Więcej informacji na temat "Umiejętnego rozsiewania nawozu" znajduje się w arkuszu informacyjnym do pobrania