BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Grupa Amazone kwotą 35.000 Euro wspiera projekt pomocy w walce z głodem na świecie

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Jako przedsiębiorstwo partnerskie, firma Amazonen-Werke zaangażowała się w projekt pomocy w walce z głodem na świecie „Trwale zintegrowane rolnictwo w Indiach“. Początkiem była darowizna  w wysokości 10.000 Euro w połowie 2014 roku na rzecz pomocy w walce z głodem na świecie. Kolejny czek opiewający na kwotę 35.000 Euro przekazany został w dniu 18.12.2015 przez jednego z dyrektorów firmy Amazone, Christiana Dreyera i jego małżonkę, pania Bettinę Dreyer oraz kierownika działu kadr René Hüggelmeiera w Hasbergen-Gaste na ręce Very Schernus, referenta kooperacji przedsiębiorstwa, oraz Helene Mutschler, kierowniczkę funduszu, która przybyła jako przedstawicielka Niemieckiej Pomocy w Walce z Głodem na Świecie.

Z pomocą tej darowizny możliwe będzie podejmowanie kolejnych działań w realizacji celów projektu na obszarze północno wschodniego stanu Jharkhand i w zachodnim Bengalu. Indie to kraj, w którym w dalszym ciągu około połowy ludności pracuje w rolnictwie, gdzie plony jednak nie wystarczają do zaopatrzenia rosnącej liczby ludzi w żywność. Jest tak zwłaszcza w Jharkhand i w zachodnim Bengalu, gdzie większa część ludności żyje z tak zwanej gospodarki subsystencyjnej, służącej jedynie własnemu zaopatrzeniu w żywność. Zbiory są tam zagrożone poprzez wyługowane pola oraz ekstremalną pogodę wynikającą ze zmian klimatu i wystarczają jedynie do pokrycia potrzeb żywieniowych przez sześć do dziewięciu miesięcy. Grupą najbardziej cierpiącą niedożywienie i głód są dzieci.

Aby trwale zmienić tę sytuację, pomoc w walce z głodem na świecie wspólnie z doświadczonymi partnerami lokalnymi wspiera od trzech lat 2.500 drobnych gospodarstw rolnych we wprowadzaniu „Trwale Zintegrowanych Systemów Gospodarki Rolnej“. Odbywa się to przez dalsze szkolenie rolników  z pomocą organizacji pozarządowych. Centralnym punktem są metody uprawy chroniące źródła zaopatrzenia, wykorzystanie różnorodności upraw oraz zakładanie nowych systemów nawadniania.

Rosną plony, powstają nadwyżki
"Tylko przez zmianę działania rolnicy mogą osiągać wzrost plonów i tym samym zapewnić swoje zaopatrzenie w żywność na cały rok", opisuje  Helena Mutschler z Niemieckiej Pomocy w Walce z Głodem na Świecie przy okazji przekazania darowizny w Hasbergen-Gaste. Dzięki nowym metodom uprawy rolnicy są w stanie osiągać nawet nadwyżki plonów, które sprzedają później na lokalnych rynkach. Aby uzyskiwać dobre ceny, tworzone są kooperatywy. Kolejnym działaniem poprawiającym sytuację wprowadzone zostały miejscowe, wioskowe banki materiału siewnego, co pomogło we wspólnym wykorzystaniu sprzętu rolniczego.

Ze względu na pozytywny rozwój sytuacji projekt pomocy w walce z głodem na świecie wydłużono do roku 2017 i zwiększono liczbę objętych nim gospodarstw rodzinnych do 4.500. "Dla Amazone jako partnera w tym przedsięwzięciu projektowym ważne jest, aby wsparcie docierało rzeczywiście do ludzi i to, że  tworzymy tam rzeczywistą wartość dodaną", tak wyjaśnia Christian Dreyer powody, dla których  Amazone wiąże swoją międzynarodową aktywność socjalną w projekcie wspierającym drobnych rolników w Jharkhand oraz zachodnim Bengalu. "Oprócz tego, jest to również drobne odniesienie do naszej branży troszczącej się o wyżywienie na świecie."

Wykształceni w Amazone tworzą grupę pojektową
Obok wsparcia finansowego przez Amazonen-Werke w projekt zaangażowani są ludzie wykształceni przez grupę Amazone. "Właśnie tacy, wykształceni ludzie powinni intensywnie angażować się w kraju i upowszechniać  tam projekt Amazone", stwierdził kierownik działu kadr René Hüggelmeier. Chodzi przy tym o rozwój kraju, o problemy, jakie tam istnieją, o określenie niezbędnej pomocy. Być może przez nowe rozwiązania uda się dodatkowo wspierać ludzi tam, na miejscu..