BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Wzór przedsiębiorstwa techniki rolniczej

Unternehmensleitbild Landtechnik

Rozwijamy i produkujemy nowoczesną technikę rolniczą z zachowaniem wysokich standardów jakościowych. Uwzględniamy przy tym nowoczesne i ekonomiczne sposoby uprawy gleby. Dzięki temu bierzemy udział w odnoszeniu sukcesów przez naszych klientów.

Chcemy być wiodącym producentem maszyn uprawowych do oszczędnej uprawy gleby, producentem techniki siewu, nawożenia oraz ochrony roślin.

Wspieramy naszych klientów doskonałym doradztwem, szkoleniami i kompetentnym serwisem.

 

Orientacja na klienta

Kundenorientierung

Partnerska współpraca z klientami stanowi centralny punkt naszych działań.

Konsekwentnie i w porę dostosowujemy się do zmieniających się wymagań i życzeń rynku.

 

Orientacja na zespół

Teamorientierung

Promujemy kulturę współpracy. Dlatego prowadzimy otwarte i szczere dialogi z naszymi klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi.

Na podstawie naszej orientacji na działanie zespołowe możemy wymieniać się wiedzą, aby kompleksowo rozwiązywać zagadnienia i problemy. Każdy z osobna jest przy tym świadomy swojej osobistej odpowiedzialności.       

 

Zaangażowanie

Engagement

Zaangażowanie i zapał naszych pracowników są przez nas popierane i doceniane.

Jesteśmy zorientowani na wydajne wykorzystanie czasu pracy. Dlatego doceniamy swobodę myślenia i kontakty międzyludzkie naszych pracowników

 

Jakość

Qualität

Jakość jest markowym znakiem naszych produktów i całego naszego przedsiębiorstwa

Jesteśmy zobowiązani, aby stale poprawiać nasze produkty, nasze doradztwo oraz nasz serwis.       

 

Innowacja

Innovation

Wykorzystujemy naszą wiedzę oraz kreatywność, aby zaoferować naszym klientom rozwiązania prowadzące do ich sukcesów.

 

Odpowiedzialność

Nachhaltigkeit

Naszymi produktami na całym świecie bierzemy udział w długotrwałym zapewnieniu wyżywienia oraz zaopatrzenia w energię. Zobowiązujemy się do wytrwałości w tym działaniu.

Ogromną rolę odgrywa przy tym ochrona środków i ochrona środowiska naturalnego.

 

Ciąg

Kontinuität

Jesteśmy i pozostaniemy przedsiębiorstwem rodzinnym prowadzonym przez właścicieli!

Wspólnie z naszymi klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi koncentrujemy się na ciągłym i opłacalnym wzroście.