BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Tylko w Amazone: składany agregat uprawowo siewny Cirrus o szerokości roboczej 4 m

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Składane agregaty uprawowo siewne Cirrus 4003-2 oraz 4003-2C uzupełniają serię zaczepianych maszyn Amazone o dwie kolejne jednostki. Obie są przygotowane do współpracy z ISOBUS i w pełni certyfikowane przez AEF. Ich szerokość robocza wynosi 4 m, a szerokość transportowa to 3 m. Różnią się przede wszystkim zbiornikami ziarna. Cirrus 4003-2 posiada otwarty zwężony zbiornik mieszczący 3.600-l, podczas gdy 4003-2C jest wyposażony w podwójny, zamknięty, zwężony zbiornik ciśnieniowy o pojemności 4.000-l. Ten zbiornik jest podzielony w stosunku 60 do 40 i oprócz siewu tylko jednego rodzaju nasion, oferuje dwie alternatywne możliwości: W trybie Single-Shoot można nim aplikować albo dwa różne rodzaje materiału siewnego albo połączyć siew materiału siewnego z siewem nawozu.

Podwójny, zwężony zbiornik ciśnieniowy jest idealny np. do siewu mieszanek poplonowych, które podczas transportu w jednym zbiorniku mogą się łatwo odseparować od siebie. Bezpośrednie dozowanie startowej dawki nawozu ra-zem z siewem jest pomocne w przyspieszeniu wschodów. Tym samym, prze-de wszystkim w regionach o krótkim okresie wegetacji uwarunkowanym klimatem, uzyskuje się lepsze warunki startowe dla roślin jarych.

Nowe agregaty uprawowo siewne są interesujące przede wszystkim dla go-spodarstw o średniej wielkości, które obok możliwie dużej siły uderzenia przy siewie mają do pokonania długie drogi dojazdowe z napełnionym zbiornikiem ziarna. Ciągniki używane w tych gospodarstwach do siewu dysponują z reguły silnikami o mocy między 170 a 200 KM i optymalnie pasują do pracy z Cirrus 4003-2 i 4003-2C.

Dzięki wyposażeniu w opony o profilu Matrix obie maszyny mogą poruszać się po drogach z prędkością do 40 km/h także z napełnionym zbiornikiem ziarna. Tym samym jazda w transporcie jest nie tylko szybka i bezpieczna ale także zgodna z przepisami prawa

Pod względem uprawowym opony Matrix mają wiele zalet. Oprócz pasmowe-go zagęszczania gleby ich specjalny profil zapewnia tworzenie dużej ilości drobnej gleby. Oba te czynniki optymalizują wschody roślin. Jednocześnie, opony Matrix o szerokości 880 mm uzyskują dobry, własny napęd. Alternaty-wą dla opon Matrix może być wyposażenie obu nowych typów Cirrus w nie-drogie opony AS.

Do szybkiego i komfortowego napełniania z big-bagów lub worków Cirrus 4003-2C jest seryjnie wyposażony w boczny, składany pomost załadowczy. Dla Cirrus 4003-2 pomost załadowczy jest oferowany jako wyposażenie spe-cjalne. Poza tym, obie maszyny można wyposażyć w hydrauliczny ślimak na-pełniający.

Kolejnym wyposażeniem specjalnym jest pakiet Comfort z terminalem Twin 3.0. Pozwala to szybko, precyzyjnie i komfortowo wykonywać bezpośrednio wstępne dozowanie, kalibrację i opróżnianie maszyny z resztek ziarna. Kie-rowca nie musi przy tym wielokrotnie wysiadać i wsiadać do kabiny w ciągniku.