BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Agregat uprawowo siewny Cirrus 6003-2 również z podwójnymi redlicami tarczowymi TwinTeC+

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Firma Amazone zaprezentowała swoje wielkopowierzchniowe agregaty uprawowo siewne Cirrus 6003-2 i 6003-2C o szerokości roboczej 6 m również z nowymi, podwójnymi redlicami tarczowymi TwinTeC+. Tym samym Cirrus jest pierwszym siewnikiem Amazone, który, zależnie od warunków w gospodarstwie, można wyposażyć w system sprawdzonych jednotarczowych redlic RoTeC albo w nowe, dwutarczowe redlice TwinTeC+.

Porównanie systemów redlic
Jednotarczowe redlice RoTeC pro pokazują swoje możliwości przede wszystkim przy dużych ilościach resztek pożniwnych oraz na glebach kleistych od lekkich do mocno wilgotnych. Oprócz tego, system RoTeC pro jest trafnym wyborem przy bardzo ciasno rozstawionych rzędach, zapewniając dobry przepływ gleby także w mokrych i kleistych warunkach siewu. Agregat uprawowo siewny Cirrus w kombinacji z nowymi redlicami TwinTeC+ znakomicie sprawdza się jako idealna maszyna przy siewie w warunkach bardzo twardej, suchej i zbrylonej gleby, na polach mozaikowatych, na terenach pagórkowatych a także przy niskiej nośności gleby i braku jej właściwej struktury.

Obok istotnych punktów wynikających ze specyficznych właściwości miejsc pracy istnieją kolejne różnice uwarunkowane systemowo. Redliny wysiewu są przez redlice RoTeC pro rozsuwane a w wypadku redlic TwinTeC+ są one rozcinane. Cirrus z redlicami RoTeC pro może optymalnie pracować z prędkością od 8 do 16 km/h natomiast z redlicami TwinTeC+ zakres prędkości to 10 do 20 km/h. Oba systemy mogą być dostarczane z rozstawem rzędów 16,6 cm, ale Cirrus z redlicami RoTeC pro również z rozstawem rzędów co 12,5 cm. Przy redlicach RoTeC pro, można, zależnie od warunków pracy, wyposażyć Cirrus w zwykły zagarniacz III-S albo w zagarniacz rolkowy. Redlica TwinTeC+ zawsze dysponuje rolką prowadzenia głębokościowego. Dodatkowo można tu zamontować równie ż zwykły zagarniacz.


Kompletnie nowe rozwiązanie
System podwójnych redlic tarczowych TwinTeC+ wyróżnia kilka nowych rozwiązań technicznych. Ma możliwość hydraulicznego, bezstopniowego ustawienia nacisku redlic w zakresie od 15 do 100 kg. Pozwala to na szybkie i łatwe dopasowanie siewnika zmieniających się warunków glebowych. Ponieważ zasilanie w ciśnienie odbywa się przez obieg oleju, zapewnione jest zachowanie stałej głębokości prowadzenia redlic również przy zmieniających się konturach gleby.

Niezależnie od nacisku można ustawić także głębokość pracy redlic. Do tego celu maszyna została przez Amazone wyposażona w komfortowy, centralny układ przestawiania. Jego obsługa odbywa się mechanicznie, za pomocą centralnie umieszczonych pokręteł.

Bardzo mocne, podwójne redlice tarczowe TwinTeC+ o średnicy 380 mm są zamontowane na podstawowym korpusie dźwigara redlicy. Umieszczenie redlic na belce zostało przewidziane do pracy w najtrudniejszych warunkach. O dokładne utrzymanie śladu dba ogumiona rolka prowadzenia głębokościowego Control+ mierząca 380 mm średnicy, umieszczona za redlicą. Jest ona zamocowana przez specjalny uchwyt wykonany z doskonałej stali na każdym z dźwigarów redlic. W zależności od tego, czy praca odbywać się będzie na glebach lekkich, średnich czy ciężkich, można montować rolki prowadzenia głębokościowego o szerokości 50 mm, 65 mm lub 80 mm. Na dźwigarach kół można w drugim rzędzie redlic zamontować również opcjonalny, zwykły zagarniacz. Intensywność jego pracy jest ustawiana trójstopniowo.