BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Dynamiczne włączanie sekcji szerokości DynamicSpread dla rozsiewaczy nawozów Amazone

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Wyposażone w ISOBUS rozsiewacze nawozów ZA-TS oraz ZG-TS produkowane przez Amazone seryjnie dysponują wielostopniowym włączaniem sekcji szerokości. Takie włączanie może być sterowane albo ręcznie albo automatycznie przez oprogramowanie Section Control. Dotychczasowe maksimum stanowiło 16 sekcji, które można było włączać w kombinacji z oprogramowaniem Amazone Section Control- GPS-Switch.

Dla użytkowników, którzy chcą jeszcze precyzyjniej pracować na klinach pola, jego odnogach oraz przy przeszkodach w polu, Amazone oferuje zupełną nowość: Dynamiczne włączanie sekcji szerokości DynamicSpread dla zawieszanych rozsiewaczy nawozów ZA-TS Hydro oraz dla zaczepianych rozsiewaczy nawozów ZG-TS Hydro. Podstawę stanowi tu nowe oprogramowanie komputera roboczego obu rozsiewaczy nawozów. W połączeniu z GPS-Switch oraz terminalami AMATRON 3, CCI 100 lub AMAPAD, nowe oprogramowanie Amazone może włączać 64 albo 128 sekcji szerokości tak, że osiągane jest dynamiczne dopasowanie szerokości rozsiewu i dawki nawozu. Przy 64 albo 128 sekcjach szerokości DynamicSpread wychodzi daleko przed aktualne standardy ISOBUS. Oznacza to również, że tak duża liczba sekcji szerokości może być zawsze obsługiwana przez terminale Amazone. Terminale ISOBUS innych producentów mogą ewentualnie sterować jedynie niewielką liczbą sekcji szerokości.

Podstawowa konstrukcja rozsiewaczy nawozów ZA-TS Hydro i ZG-TS Hydro zapewnia wysoką dokładność dynamicznego włączania sekcji szerokości. Rozsiewacze dysponują zmianą systemu prowadzenia nawozu oraz tarczami rozsiewającymi z napędem hydraulicznym oraz dopasowaniem liczby obrotów dla lewej i prawej strony maszyny. W ten sposób można szybko i precyzyjnie dostosować szerokość roboczą oraz ilość rozsiewanego nawozu do zróżnicowanej struktury pola.

Najważniejszymi zaletami dynamicznego włączania sekcji szerokości DynamicSpread są wysoka precyzja, wynikająca stąd oszczędność nawozu i jego aplikacja zapewniająca ochronę środowiska. Osiąga się perfekcyjną pracę rozsiewaczy nawozów na klinach pola, jego odnogach oraz wokół występujących na nim przeszkód. Korzyści są tym większe, im większa jest szerokość robocza rozsiewaczy nawozów, wyższa robocza prędkość jazdy i duże zróżnicowanie struktury pól.