BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Amazone: Lekki wzrost obrotów w roku 2016

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

W roku obrachunkowym 2016 grupa Amazone osiągnęła obroty w wysokości 406 milionów Euro. W porównaniu do roku poprzedniego (402 miliony Euro) jest to nieco lepszy wynik. Równocześnie ten rezultat wyraźnie przekracza przeciętną uzyskaną przez wszystkich niemieckich producentów maszyn rolniczych, które zgodnie z VDMA zanotowały w roku 2016 zmniejszenie obrotów o 2 %. W obliczu trudnych warunków rynkowych kierownictwo Amazonen-Werke w osobach Christiana Dreyera oraz dr. Justusa Dreyera ocenia osiągnięty wynika jako bardzo pozytywny: "W porównaniu do wielu konkurentów oraz do przeciętnej w branży uzyskaliśmy w roku 2016 bardzo dobry rezultat. I to w sytuacji, gdy gotowość inwestycyjna rolników i firm świadczących usługi była ze względu na gorsze ceny produktów oraz zbiory poniżej średnich, bardzo zachowawcza. Towarzyszące temu cofnięcie rozwoju rynków mogliśmy wyrównać naszymi nowymi rozwiązaniami; poprzez co w wielu obszarach zdobyliśmy nowych klientów zdecydowanych na zakup maszyn Amazone."

Powyżej przeciętnej wzrosły w roku 2016 obroty w Rosji, na Ukrainie w Rumunii, Hiszpanii oraz w krajach nadbałtyckich i Australii. Na dobrym poziomie utrzymały się rynki w Niemczech i Austrii a także we Francji i Anglii.

Udział eksportu w 2015 roku wyniósł około 80 %, liczba zatrudnionych pracowników to około 1.800, z czego 130 to osoby uczące się. Wydatki na badania i rozwój w dalszym ciągu utrzymywały się na poziomie przekraczającym 5 % całości obrotów.

Inwestycje strategiczne
Ważnym strategicznie krokiem był zakup 24 ha terenu w nowej strefie przemysłowo handlowej w Bramsche. Pozwoli to grupie Amazone w przyszłości, zależnie od rozwoju koniunktury, na uzupełnienie zakładów w Hasbergen-Gaste oraz Leeden przez dalszą rozbudowę możliwości produkcyjnych. Nowy teren jest bardzo dobrze powiązany komunikacyjnie z drogą A1 i oddalony tylko 25 kilometrów od macierzystych zakładów w Hasbergen-Gaste.

Równie duże strategiczne znaczenie ma zakup fabryki pługów Vogel & Noot w węgierskim Mosonmagyaróvár. W ramach konsorcjum oferentów ogółem trzech inwestorów wylicytowało we wrześniu 2016 najważniejsze składniki grupy Vogel & Noot. Firma Amazone zapewniła sobie fabrykę pługów włącznie ze wszystkimi prawami do programu do ich produkcji. Dzięki temu firma Amazone w uzupełnieniu do dotychczasowej serii Cayron mogła do swojego pro-gramu włączyć za jednym razem pięć kolejnych serii zawieszanych pługów obracalnych o różnych wielkościach i rodzajach budowy. Nowe typoszeregi o nazwie Cayros zostały w listopadzie pokazane w barwach zielono-pomarańczowych na wielu międzynarodowych targach i wystawach.

W roku 2016 nie zostały zmniejszone również inwestycje w rozbudowę pozostałych zakładów. W Hude-Altmoorhausen oddano w listopadzie do użytku nową lakiernię, dzięki czemu produkty z Hude mogą być już dostarczane z doskonałym, gruntowym lakierowaniem w technologii KTL i powłoką proszkową. Nowa instalacja kosztowała 20 milionów Euro i była największą, pojedynczą inwestycją w historii przedsiębiorstwa.

W siedzibie firmy w Hasbergen-Gaste Amazone zainwestowala 2 miliony Euro w nowe centrum testowania. Nową budowlą ma wielkość ogółem 3.000 m2 z budową prototypów, urządzeniami badawczymi i laboratoriami elektroniki, która podwaja obszar badań i testowania w tych zakładach. Pracownicy centrum testowania zajmują się montażem, uruchamianiem i testowaniem wzorów funkcjonalnych i prototypów w zakresie kompetencji obejmującym technikę nawożenia i ochronę roślin. Również rozwój elektroniki posiada w nowym centrum testowym własną przestrzeń biurową, laboratorium, urządzenia pomiarowe i zabezpieczoną strefę badań komponentów elektronicznych.

Amatechnica zachwyciła gości
Tak jak w każdym roku po wystawie Agritechnica, również w czerwcu 2016 ponownie odbył się w Hasbergen-Gaste dzień pola "Amatechnica". Stało się już tradycją, że na tej własnej wystawie pokazywane są w praktycznym działaniu wszystkie nowości Amazone zaproponowane od ostatnich targów Agritechnica. Odpowiednio to tego zainteresowanie zwiedzających było naprawdę ogromne: Na tej dużej imprezie pojawiło się 4.000 rolników, przedsiębiorców świadczących usługi i partnerów handlowych z Niemiec a także 2.000 gości z 29 krajów eksportowych.

Nowe rozwiązania dla nowych klientów
Aby przekonać starych i nowych klientów Amazone także w 2016 roku wprowadziła na rynek szereg nowości. Zaprezentowano atrakcyjne cenowo, zawieszane, kompaktowe brony talerzowe Catros Special o szerokościach roboczych 2,5, 3, 3,5 i 4 m. Ważną różnicą w stosunku do klasycznych Catros 01, gdzie można wzajemnie przestawiać oba rzędy talerzy jest w nowych modelach Catros 03 Special stałe przyporządkowanie rzędów talerzy.

Nowymi, dołączanymi siodłowo kompaktowymi bronami talerzowymi Catros+ TX o szerokości roboczej 7, 8 i 9 m o podwoziu umieszczonym środkowo Amazone zamknęła lukę istniejącą w dotychczasowym programie między Catros o szerokości 3 do 6 m a wielkimi Catros+ 12003-2TS o szerokości roboczej 12 m. W roku 2016 firma Amazone ze swoimi kompaktowymi bronami talerzowymi, kultywatorami, bronami wirnikowymi, kultywatorami wirnikowymi oraz mocno rozbudowanym programem pługów stała się jednym z największych oferentów w zakresie maszyn do uprawy gleby.

W obszarze techniki siewu Amazone od połowy roku 2016 oferuje wielkopowierzchniowe agregaty uprawowo siewne Cirrus 6003-2 i 6003-2C o szerokości roboczej 6 m. Obie maszyny można w zależności od warunków w gospodarstwie wyposażyć do wyboru w sprawdzone redlice jednotarczowe RoTeC albo w nowe, dwutarczowe redlice systemu TwinTeC+.

Drugą nowością techniki siewu jest mechaniczny agregat uprawowo siewny Cataya. Wyróżnia go stworzony dla profesjonalnych gospodarstw rolnych na-budowany siewnik Cataya 3000 Super, który można do wyboru łączyć z nową broną wirnikową KE 3001 albo z kultywatorami wirnikowymi KG wzgl. KX 3001. Agregat Cataya wyposażony w nowe, dwutarczowe redlice TwinTeC oraz w technologię ISOBUS daje zupełnie nowe impulsy w zakresie techniki siewu.

Nowością w technice nawożenia jest dynamiczne włączanie sekcji szerokości DynamicSpread dla zawieszanych rozsiewaczy ZA-TS Hydro i rozsiewaczy zaczepianych ZG-TS Hydro. Z nowym oprogramowaniem te rozsiewacze są w stanie włączać aż do 64 lub 128 sekcji szerokości, co pozwala dynamicznie dopasować szerokość rozsiewu i jego dawkę. Można z wyraźnie większą precyzją aplikować nawozy na klinach i odnogach pola.

W zakresie ochrony roślin znakomicie rozwijało się zainteresowanie opryskiwaczami z elektrycznym włączaniem poszczególnych rozpylaczy AmaSwitch oraz AmaSelect. Z jednym i drugim systemem w kombinacji włączania na na-wrotach oraz z włączaniem sekcji szerokości GPS-Switch możliwe jest automatyczne uruchamianie poszczególnych rozpylaczy w sekcjach rozstawionych co 50-cm, co pozwala na dokładny oprysk na klinach i odnogach pól. Powierzchnie podwójnego pokrycia sąsiednich przejazdów z konwencjonalnym włączaniem sekcji szerokości Section Control np. na strefach nawrotów są aż o 85% mniejsze. W zależności od struktury powierzchni, szerokości roboczej i liczby sekcji zarówno AmaSwitch jak i AmaSelect dają znaczne oszczędności w porównaniu do dotychczasowej techniki ochrony roślin.

Także w technice komunalnej firma Amazone wprowadziła do programu nową maszynę: Rozsiewacz E+S H 751 dla służb zimowych. Ten rozsiewacz jest wyposażony w zbiornik o pojemności 750 l, hydrauliczny napęd tarcz rozsiewających i uzupełnia dotychczasowy program rozsiewaczy dla służb zimowych.

Złote i srebrne medale na Agrosalon w Rosji
Wyjątkowe wyróżnienie za innowacje otrzymała grupa Amazone w październiku na najważniejszych, rosyjskich targach techniki rolniczej Agrosalon. Złotym medalem nagrodzono inteligentny system czujnik-rozpylacz AmaSpot do ochrony roślin specyficznej dla poszczególnych części pola. Srebrnymi medalami wyróżniono siewnik Primera DMC 12001-2C oraz kompaktową bronę talerzową Catros⁺ 12003-2TS.

4 miejsce w rankingu firm DLG 2016
W rankingu firm 2016 prowadzonych przez DLG w Niemczech Amazonen-Werke ponownie znalazła się ze znakomitymi wynikami na 4 miejscu wśród producentów techniki rolniczej. Tym samym Amazone jest najlepiej oceniana wśród średniej wielkości firm, gdyż miejsca 1 do 3 przypadły w udziale koncernom Fendt, Claas i John Deere.

Perspektywy 2017
Pomimo zachowawczego rozwoju rynków prognozy w zakresie obrotów na rok 2017 są pozytywnie szacowane przez kierownictwo Amazone. Oczekuje się – przy stałych warunkach ramowych – lekkiego wzrostu obrotów: "Jesteśmy przekonani, że rozwój grupy Amazone nie zależy tylko od generalnej sytuacji na rynkach, ale także od popytu na nasze produkty. Z naszymi nowymi pługami i wieloma innymi nowościami jesteśmy lepiej przygotowani niż wcześniej." W zakresie zainteresowań na rok 2017 jest również uruchomienie no-wych rynków regionalnych. Trendy średnio- i długoterminowe dla rozwoju przemysłu maszyn rolniczych a zwłaszcza dla grupy Amazone są w dalszym ciągu pozytywnie oceniane przez kierownictwo firmy.