BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

HeightSelect do włączania pojedynczych rozpylaczy AmaSelect

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

 

Do bezpiecznej i skutecznej ochrony roślin należy uwzględnić parametry techniczne oraz meteorologiczne. Celem jest aplikacja środków z eliminacją ich dryfowania, którą obok prawidłowego doboru rozpylaczy, ciśnienia oprysku i prędkości jazdy osiąga się także przez zachowanie właściwej wysokości belki polowej. Przy niewielkim odstępie od powierzchni docelowej wiatr wpływa na krople cieczy w tak małym stopniu jak to możliwe. Optymalna wysokość belki polowej zależy od kąta oprysku rozpylaczy i od rozstawu rozpylaczy na belce polowej. Do wyboru możliwe są rozstawy rozpylaczy co 25 cm albo co 50 cm. Optymalny, poprzeczny rozdział cieczy roboczej na powierzchni docelowej jest zagwarantowany wtedy, gdy wszystkie komponenty są wzajemnie bardzo dobrze zestawione.

Elektryczne 4-stopniowe włączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSelect składa się z 4-pozycyjnego uchwytu rozpylaczy z elektrycznym przełączaniem i wyłączaniem rozpylaczy. Opcjonalnie można wyposażyć uchwyty rozpylaczy w zestaw przedłużający do uzyskania rozstawu rozpylaczy co 25-cm. W wyniku tego i w połączeniu ze specjalnymi 80° rozpylaczami można uzyskiwać odstępy do powierzchni docelowej mniejsze, niż 50 cm. AmaSelect ma dla klientów tę zaletę, że do zmiany rozpylaczy nie trzeba już wysiadać z ciągnika a przełączanie między czterema rozpylaczami może być wygodnie wykonywane z kabiny.

Oprócz tego istnieje również możliwość wykonywania automatycznego przełączania, względnie dołączania jednego rozpylacza. Przez wprowadzenie w terminalu optymalnego zakresu ciśnienia dla każdego pojedynczego rozpylacza w obrębie 4-stopniowego uchwytu rozpylaczy, system automatycznie przełącza rozpylacze zgodnie z założeniami. Tym samym na przykład przy wyjściu poza optymalny zakres ciśnienia, istnieje możliwość zmiany konfiguracji z 50-cm rozstawu rozpylaczy na drugą konfigurację obejmującą 25 cm rozstaw rozpylaczy albo przełączenie na większe rozpylacze.

Przy pomocy HeigthSelect automatycznie dopasowywany jest odstęp między belką polową a kulturą docelową w zależności od rozstawu i typu rozpylaczy. Nowością w HeightSelect jest automatyczne i stałe sterowanie wysokości belki polowej przy zmianie rozstawu rozpylaczy i ich typu. Gdy rozpylacz jest włączony, to automatyczne prowadzenie belki polowej reguluje odpowiedni odstęp do powierzchni docelowej. Taka automatyzacja poprawia efektywność stosowanych środków ochrony roślin poprzez zawsze optymalny rozdział poprzeczny i minimalne dryfowanie. Kierowca jest wtedy znacząco odciążony w swojej pracy.