BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

System szybkiej wymiany C-Mix-Clip dla kultywatorów Cenius

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Obok sprawdzonych redlic C-Mix, Amazone oferuje teraz dla kultywatorów mulczujących Cenius nowy system szybkiej wymiany redlic C-Mix-Clip. Umożliwia on komfortową wymianę redlic. Łatwa, bardzo szybka a przede wszystkim oszczędzająca czas zmiana na przykład z wąskich redlic do głębokiego spulchniania gleby na gęsiostópki do płytkich uprawek ścierniskowych nie stanowi żadnego problemu. Uzyskuje się przy tym obniżenie kosztów pracy do możliwie najniższego poziomu.

System wymiany redlic C-Mix-Clip podobnie jak znane redlice C-Mix składa się z blachy prowadzącej i czubka. Blacha prowadząca jest również przy systemie C-Mix-Clip na stałe ześrubowana z zębami a czubek jest zamocowany na systemie szybkiej wymiany. Po jednorazowym, prostym montażu uchwytu C-Mix-Clip na zębie, można za pomocą łatwo zwalnianego kołka zabezpieczającego szybko nasuwać różne czubki redlic odpowiednie do zaplanowanej pracy. Kołek zabezpieczający prowadzony jest po tylnej stronie zęba przez wydrążoną śrubę i tym samym bezpiecznie utrzymuje każdy z czubków redlicy na uchwycie C-Mix-Clip.

W zależności od celów pracy Amazone oferuje czubki redlic o szerokości 80 mm służące przede wszystkim do intensywnego rozluźniania na głębokość roboczą od 12 cm do 30 cm. Z ich pomocą osiąga się perfekcyjne wymieszanie masy organicznej także w głębszych warstwach gleby. Dodatkowo dostępne są także czubki redlic o szerokości 100 mm, które stosuje się na głębokościach roboczych od 10 do 20 cm zarówno do głębokiej likwidacji ściernisk jak też do podstawowej uprawy gleby. Do dyspozycji są też czubki gęsiostópek o szerokości 320 mm wykorzystywane do płytkich uprawek ścierniskowych na głębokościach od 3 do 10 cm.

Specjalne narzędzie pomocnicze służy do mocnego nasunięcia redlic na uchwyty C-Mix-Clip na zębach. Zapewnia to komfortową, łatwą i bezpieczną wymianę czubków redlic.

Przez wprowadzenie systemu szybkiej wymiany C-Mix, Amazone tworzy rozwiązanie, które nie tylko pozwala zmniejszyć nakłady czasu i koszty wymiany redlic ale również umożliwia indywidualne, szybkie reagowanie na każdorazowe cele uprawowe.