BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Rozsiewacze zawieszane przed ciągnikiem: Precyzyjny rozsiew dwóch rodzajów nawozów w jednym przejeździe

Pobierz pakiet

Proszę kliknąć na zdjęcie powiększyć 

Bardzo interesującą opcją dla użytkowników rozsiewaczy nawozów, zwłaszcza tych, którzy chcą precyzyjnie rozdzielać dwa różne typy nawozu za jednym razem, jest zawieszanie rozsiewacza ZA-V lub ZA-TS przed ciągnikiem. W odróżnieniu od techniki rozsiewania nawozów mieszanych przy użyciu jednego tylko rozsiewacza nawozu wariant ten umożliwia optymalne dostosowanie każdego z rozsiewaczy do charakterystyki konkretnego nawozu, dzięki czemu uzyskiwany jest optymalny rozdział poprzeczny obu nawozów. Nowe rozwiązanie zaprezentowane obecnie przez firmę Amazone umożliwia zastosowanie dwóch rozsiewaczy równocześnie.

W przypadku zamontowania rozsiewacza z przodu ciągnika układ rozsiewu nie jest skierowany w tył, lecz do przodu. W związku z tym operator rozsiewacza podczas obsługi maszyny musi myśleć kategoriami odbicia lustrzanego. Aby uwolnić operatora od tej niedogodności, firma Amazone opracowała specjalne oprogramowanie dla rozsiewaczy zawieszanych przed ciągnikami, w którym funkcje rozsiewania są wyświetlane w sposób odwrotny symetrycznie.

Za jego pomocą można bez problemu kierować w odpowiednią stronę nawet rozsiew krawędziowy, graniczny i wykonywany przy rowach. Oprogramowanie to wyświetla również w sposób lustrzany optymalny punkt przełączania (SwitchPoint) układu Section Control. Ponieważ w przypadku rozsiewacza zawieszanego z przodu ciągnika mechanizm rozsiewający jest pchany przed maszyną, punkt przełączania musi znajdować się daleko przed rozsiewaczem.

Wstępnym warunkiem transportu rozsiewacza zawieszanego z przodu ciągnika na drogach publicznych jest stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym . W zakres ten zasadniczo wchodzi oświetlenie, a także zgodność z wytycznymi określającymi wielkość pola widzenia. Aby umożliwić użytkownikom spełnienie wszelkich wymogów w zakresie oświetlenia, firma Amazone oferuje zestaw oświetleniowy własnej konstrukcji, w skład którego wchodzą białe światła pozycyjne i dodatkowe reflektory.