BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Brona wirnikowa KE

Wyposażenie

Szerokie spektrum wałów

Die passenden Walzen

Na gleby lżejsze i dla małych ciągników są do dyspozycji lekkie wały strunowe. Z zębatymi wałami ugniatającymi można osiągać równomierne zagęszczenie gleby na całej szerokości roboczej. Klinowe wały pierścieniowe zapewniają pasmowe ugniatanie gleby. Tworzone są najlepsze warunki dla wschodów niedmłotów. Wał Cracker-Disc poprawia strukturę przede wszystkim na glebach ciężkich i pozostawia za sobą dobrze rozdrobnione zagony do siewu.

Wał strunowy

Amazone Stabwalze

+ Korzystna cena
+ Zagęszczanie z działaniem głębokościowym
+ Dobry do uprawek przedsiewnych dla sadzarek lub do głębokiego siewu

Wał strunowy SW: 420 mm średnicy, szerokość robocza 2,50  3,00 m
Wał strunowy SW: 520 mm średnicy, szerokość robocza 3,00, 3,50, 4,00, 5,00 i 6,00 m

Zębate wały ugniatające

Amazone Zahnpackerwalze

+ Zagęszczenie gleby na całej powierzchni
+ Praca bez zatorów, także na glebach gliniastych i z dużą ilością słomy
+ Seryjnie odporne na ścieranie zgarniacze powlekane warstwą utwardzanego metalu (3- do 5-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z brakiem powlekania zgarniaczy)
+ Nisko położone zgarniacze także na mokrych polach zapewniają równą powierzchnię uprawy

Zębaty wał ugniatający PW: 420 mm średnicy, szerokość robocza 2,50, 3,00, 3,50 i 4,00 m
Zębaty wał ugniatający PW: 500 mm średnicy, szerokość robocza 2,50, 3,00, 3,50, 4,00 5,00 i 6,00 m
Zębaty wał ugniatający PW: 600 mm średnicy, szerokość robocza 3,00, 3,50, 4,00 i 6,00 m

Klinowy wał pierścieniowy

Amazone Keilringwalze

+ Uniwersalny na wszystkie gleby i w każdych warunkach
+ Materiał siewny jest odkładany redlicami w ugniecione pasma gleby
+ Nawet na ciężkich glebach jest wystarczająco dużo luźnej ziemi, aby optymalnie przykryć nasiona
+ Znakomicie sorawdza się przy każdej pogodzie, wilgotnej czy suchej

Klinowy wał pierścieniowy KW: średnica 520 mm, szerokość robocza 2,50 i 3,00 m
Klinowy wał pierścieniowy KW: średnica 580 mm, szerokość robocza 3,00, 3,50, 4,00, 5,00 i 6,00 m

Klinowy wał pierścieniowy: docelowe ugniatanie gleby ...

Keilringwalze: Gezielt rückverfestigen …

Najważniejszym zadaniem wału jest ugniatanie. Klinowe wały pierścieniowe tworzą gumowymi pierścieniami ugniecione pasma gleby, w których układany jest materiał siewny. Podążający z tyłu zaganiacz przykrywa nasiona luźną glebą ze strefy nieugniecionej.
Przez pasmowe ugniecenie gleby rośliny zawsze znajdują glebę w takim stanie, który pasuje do aktualnej sytuacji pogodowej i tym samym zapewnia  najlepsze warunki do szybkich i równych wschodów. Klinowy wał pierścieniowy jest tym samym swego rodzaju zabezpieczeniem dotrzymania terminów uprawowych.
Klinowy wał pierścieniowy pozostawia za sobą jednolicie zagęszczone pasma gleby, bez odcisków bieżnika. W porównaniu do wałów z innymi profilami jest to decydująca zaleta, która wpływa przede wszystkim na spokojny bieg redlic wysiewających.

Generalnie obowiązuje zasada, że wały zamknięte są lepiej nośne zwłaszcza na glebach luźnych, lekkich, niż wały o konstrukcji otwartej. Wały otwarte zapychają się wcześniej, niż zamknięte. Przy klinowym wale pierścieniowym, gumowe pierścienie są osadzone na zamkniętej rurze. Gdy klinowy wał pierścieniowy wnika w luźną glebę, to jest niesiony przez rurę na całej długości. Zaklejanie, rozmazywanie gleby czy zatory nie są tu żadnym tematem!

Spulchniacz śladów

Spurlockerer

Opcjonalnie można wyposażyć brony wirnikowe i kultywarory wirnikow w spulchniacze, które śladów rozluźniają ślady pozostałe po kołach ciągnika. W ten sposób można ustawić głębokość roboczą brony wirnikowej tak płytko, jak to możliwe. Dla ochrony przed kamieniami, spulchniacze śladów wyposażone są w bezobsługowe sprężyny - zabezpieczenie przed przeciążeniami

System Huckepack - łatwo łączony z siewnikami zwykłymi i punktowymi

Hubrahmen

Siewnik jest podnoszony przez system Huckepack. Przy transporcie drogowym punkt ciężkości leży blisko ciągnika. Cały zespół jest zwrotny, szybki i można nim bezpiecznie jechać.

System unoszenia AMAZONE „Huckepack“ zmniejsza siły konieczne do podnoszenia o ok. 25%. Na nawrotach brona wirnikowa lub kultywator wirnikowy podnoszone są niewiele  nad glebę, aby wałek przekaźnikowy mógł dalej pracować.

System Huckepack jest także korzystny wtedy, gdy zamierza się pracować broną wirnikową lub siewnikiem solo albo gdy chce się zamontować siewnik punktowy.

Kombinacja z mechanicznym siewnikiem nabudowanym AD

Kombination mit mechanischer Aufbausämaschine AD

Nabudowany siewnik AMAZONE montowany jest bezpośrednio na zębatym wale ugniatającym lub klinowym wale pierścieniowym i dzięki temu wspomagają zagęszczanie gleby w zagonach wysiewu. Brona wirnikowa lub kultywator wirnikowy może się przy tym swobodnie odchylać do góry. Gdyby siewnik był osadzony bezpośrednio na bronie wirnikowej, to jej zęby oraz napęd byłyby niepotrzebnie zagrożone.

Kombinacja z pneumatycznym siewnikiem nabudowanym AD-P

Kombination mit mechanischer Aufbausämaschine AD-P

Sprawą oczywistą jest, że również pneumatyczne siewniki AMAZONE są optymalnie dostosowane do nabudowania na bronie wirnikowej lub kultywatorze wirnikowym. Pneumatyczne agregaty uprawowo siewne AMAZONE są stabilne, kompaktowe, posiadają duży zbiornik ziarna i przejrzysta głowicę rozdzielającą. Układ dozowania jest swobodnie dostępny a wykonywanie prób kręconych oraz opróżnianie z resztek ziarna wykonuje się bardzo łatwo.

Znaczniki śladów na bronie lub kultywatorze wirnikowym

Spuranreißer an der Kreiselegge oder -grubber

Aby masę znaczników śladów i tym samym punkt ciężkości agregatu uprawowo siewnego przesunąć bardziej do przodu, do ciągnika, znaczniki śladów zostały zamontowane na kultywatorze wirnikowym lub na bronie wirnikowej. Dużą zaletą tej wersji jest to, że znaczniki śladów mogą być wykorzystywane także pracy maszyny uprawowej solo, np. przy wstępnej uprawie albo w połączeniu z siewnikiem punktowym.
Ślady są wyraźnie zaznaczane także na polach o dużej ilości brył. Wysięgniki ze zintegrowanymi sprężynami zmniejszają obciążenia podczas występowania skokowo działających sił..

Równoczesny siew: GreenDrill

Gleichzeitig säen: GreenDrill

Aby możliwy był wysiew poplonów bezpośrednio z uprawkami ścierniskowymi oraz do dosiewania traw , AMAZONE oferuje nowy, nabudowywany siewnik GreenDrill. Można go agregatować zarówno z kompaktową broną talerzową Catros oraz a kultywatorem mulczującym Cenius, kultywatorem wirnikowym KG lub broną wirnikową KE.

Zbiornik ziarna GreenDrill mieści 200 l i jest łatwo dostępny przez stopnie. W strefie dozowania poniżej zbiornika ziarna znajduje się wałek wysiewający, który można wyposażyć w zależności od właściwości wysiewanego materiału i dawek wysiewu w normalne i drobne kółka wysiewające. Napęd wałka wysiewającego od dmuchawy odbywa się przez silnik elektryczny wzgl. hydrauliczny.

Do sterowania maszyny są do dyspozycji dwie alternatywy o różnym komforcie obsługi. Na komputerze pokładowym GreenDrill w wyposażeniu podstawowym można włączać wałek wysiewający oraz dmuchawę i zmieniać liczbę obrotów wałka wysiewającego. W wersji komfortowej komputer pokładowy dodatkowo oferuje  menu wyboru, wspierające wykonywanie prób kręconych oraz wskazujące prędkość jazdy, obrobioną powierzchnię i godziny pracy.

Rama do montażu czołowego

Frontanbaurahmen

Specjalnie dla gospodarstw, które w czasie jednego przejazdu chcą intensywnie uprawiać glebę skonstruowano typoszereg KE Special oraz KE Super  w wersji do montażu na ramie czołowej.  W połączeniu z wałem o średnicy do 500 mm , rolnik ma do dyspozycji praktyczne rozwiązanie uprawowe wykorzystujące ramę montowaną z przodu ciągnika. Rozwiązanie takie spotykane jest bardzo często w uprawie ziemniaków gdzie zamontowaną z przodu ciągnika bronę wirnikową lączy się z dołączoną z tyłu ciągnika sadzarką.

Napęd przejściowy WOM

Zapfwellendurchtrieb

Z opcjonalnym napędem przejściowym można pracować broną wirnikową na czołowej ramie łączącej lub napędzać maszyny nabudowane, na przykład siewnik pneumatyczny.