BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

AmaTron 4 – Manager 4 all

Akcesoria

Większa precyzja, większa wydajność

Aby sprostać wszelkim oczekiwaniom, firma AMAZONE oferuje dla AmaTron 4 różne odpłatne licencje programowe. Funkcje GPS-Switch basic lub GPS-Switch pro, GPS-Maps&Doc, GPS-Track, oraz AmaCam są już zainstalowane – nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie. Obowiązuje 50-godzinny darmowy okres próbny. Następnie można podjąć decyzję o długotrwałej aktywacji.

GPS-Switch basic

Automatyczne zarządzanie sekcjami na nawrotach i w klinach GPS-Switch basic umożliwia oparte o dane GPS, całkowicie zautomatyzowane zarządzanie sekcjami na nawrotach i w klinach dla rozsiewaczy, opryskiwaczy polowych i siewników. Jeśli pole jest wyznaczone lub jego granice są znane, kierowca w trybie automatycznym może całkowicie skupić się na obsłudze pojazdu . Funkcja GPS-Switch zawiera pełen zestaw funkcji ISOBUS TC-SC (Task Controller Section Control). Terminal obsługowy wyposażony w wersję podstawową GPS-Switch oferuje zarządzanie 16 sekcjami szerokości.

GPS-Switch pro

Wersja GPS-Switch pro, będąca rozwinięciem GPS-Switch basic oferuje obsługę max 128 sekcji szerokości. Poza tym wersja pro funkcji GPS-Switch zapewnia dodatkowe możliwości jej wykorzystania, np. automatyczne obniżenie belki polowej opryskiwaczy Amazone lub inteligentne włączanie ścieżek technologicznych, które po wprowadzeniu pierwszej linii AB przelicza pozostałe ścieżki technologiczne samodzielnie. W związku z tym powstaje możliwość stworzenia wirtualnego poprzeczniaka, jak i oznaczenie przeszkód oraz punktów POI (Point of Interests).

GPS-Maps&Doc

Amatron4 - Zubehoer4.jpg

GPS-Maps&Doc oferuje powiązaną i odnoszącą się do miejsca dokumentację wraz z kompletnie nową filozofią użytkowania funkcji Task Controller. Dzięki funkcji Task Controller można wykonywać lub planować ponownie zlecenia w formacie ISO-XML. Można natychmiast rozpocząć pracę i później zadecydować, czy dane zostaną zapisane. Karty aplikacyjne mogą być przetwarzane w formacie shape. W momencie zakończenia pracy istnieje możliwość zapisu zleceń na pendrivie w formacie ISO-XML w celu dalszego ich przetwarzania.

GPS-Track

Amatron4 - Zubehoer5.jpg

System jazdy równoległej GPS-Track okazuje się wyjątkowym ułatwieniem przy utrudnionej orientacji w terenie, szczególnie na łąkach. Posiada moduł śladów o wielu możliwościach, jak podążanie za linią A-B lub jazda po konturach. Ślady są jednoznacznie numerowane. Odchylenie od idealnej linii jest przedstawiane graficznie na wyświetlaczu. Jasne wskazówki dla manewrów skrętu poprzez zintegrowany wskaźnik świetlny na pasku stanu utrzymują pojazd na wytyczonym śladzie. Również odległość od kolejnej ścieżki technologicznej jest dokładnie pokazana – dla zapewnienia idealnej orientacji, np. w celu odnalezienia odpowiedniego rzędu na polu kukurydzy.

• Wskaźnik świetlny prezentuje pomocne i przejrzyste wskazówki dotyczące manewrów skrętu
• Dzięki GPS-Track kierowca ma zawsze podgląd na pole. System jazdy równoległej ułatwia pewne i spokojne trzymanie się śladu.

AmaCam

Amatron4 - Zubehoer6.jpg

Dzięki licencji na funkcję AmaCam, podczas jazdy do tyłu automatycznie aktywuje się opcjonalna kamera tylna. Nie trzeba więc specjalnie przełączać widoku. Analogowy sygnał wizyjny może zostać również użyty jako zewnętrzna kamera, np. w przypadku zastosowania zbiornika czołowego.

• Automatyczne rozpoznawanie manewru cofania funkcji AmaCam służy do bezpośredniego dostępu do kamery tylnej i zapobiega niebezpiecznym sytuacjom.