BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Siewniki pneumatyczne

Siewnik nabudowany Centaya

Pneumatische Aufbausämaschine Centaya

Siewnik pneumatyczny nabudowany Centaya jest bardzo łatwym w obsłudze i precyzyjnym siewnikiem, który można według uznania połączyć z kultywatorem wirnikowym KX i KG, jak też zawieszaną kompaktową broną talerzową CombiDisc.

Siewnik nabudowany AD-P Special

AD-P 01 Special

Siewnik pneumatyczny nabudowany AD-P Special jest idealną maszyną do niedrogiego i precyzyjnego siewu.

Nabudowany siewnik AD-P Super

AD-P Super

Nabudowany siewnik pneumatyczny AD-P Super o 3 i 4 m szerokości roboczej

Avant: Agregat uprawowo – siewny ze zbiornikiem czołowym do siewu po orce i w mulcz

Fronttank-Sämaschine Avant

Uprawa gleby, zagęszczanie, przygotowanie do siewu, precyzyjne odkładanie nasion na równej głębokości, dokładne ich przykrycie oraz wolne od kolein pole po siewie. Takie właśnie są warunki dobrych wschodów i optymalnych plonów. Wszystkie te zadania perfekcyjnie wykona siewnik pneumatyczny Avant.

Zaczepiany agregat uprawowo-siewny Cirrus

Cirrus 03 Cirrus_3003_Compact_003_d1_131021_120.jpg

Z szerokością roboczą 3 do 6 m i zbiornikami o pojemności od 3.000 do 3.600 l.

Siewnik zaczepiany Citan

Amazone Gezogene Großflächensämaschine Citan

Najwyższe wydajności powierzchniowe przy szerokości roboczej od 8 do 15 m.

Siewnik zaczepiany Primera DMC

Großflächensämaschine Primera

Do siewu bezpośredniego, siewu w mulcz i siewu konwencjonalnego. Szerokość robocza 3 m, 4,5 m, 6 m, 9 m lub 12 m.

Siewnik zaczepiany Condor

Condor

Siewnik do siewu bezpośredniego w zastosowaniach specjalnych, na ścierniskach, oferowany w szerokościach roboczych 12 i 15m.

Siewnik zaczepiany Cayena

Cayena

Siewnik zębowy Cayena skonstruowano do szybkiego siewu na twardych, suchych i kamienistych polach z wcześniejszym przygotowaniem gleby lub bez niego.